Varför bor svenskar på Malta & jobbar på spelbolag?

Du kanske hört talas om att många svenskar bor nere på Malta där många sysselsätter sig genom att jobba för spelbolag. Men vad är egentligen anledningen till detta?

Utländska spelbolag som erbjuder spel till personer som är bosatta i Sverige har en laglig rätt att göra detta så länge de har en s.k. spellicens i ett annat EU-land. Detta har de flesta spelbolagen skaffat på Malta vilket är den första och grundläggande anledningen till att så många svenskar arbetar där nere. Varför just Malta då, det finns ju många andra länder inom EU? Detta är en lite mer komplex fråga men om man bortser från möjligheten att erhålla en spellicens i landet är det även mycket låg bolagsskatt på Malta. Det finns därmed skattemässiga incitament för spelbolag att etablera sig på just Malta. Även personalrelaterade skatter är lägre i landet vilket gör att det blir billigare att ha anställda som verkar från Malta än exempelvis Sverige eller något annat högt välutvecklat land.

Svenskar och jobb på Malta

Eftersom många spelbolag är etablerade på Malta har de även sina huvudkontor i landet. Då de tillhandahåller sina hemsidor på svenskar är de i behov av svenskspråkig personal, inte minst för kundtjänsten. Man hade förvisso kunnat anställa denna personal i Sverige men lönebilden är betydligt lägre på Malta samtidigt som det är lägre arbetsgivaravgifter med mera vilket gör att det blir billigare att ha personal anställd i landet istället för i Sverige.

Dessa jobb lockar ofta många unga från Sverige, vissa kommer direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Detta är framför allt fördelaktigt för spelbolagen men även ur ett svenskt samhällsperspektiv får detta anses vara positivt med anledning av att personer inte sällan kommer in på arbetsmarknaden genom sitt första jobb.