Bästa betting sidor & nya spelbolag med svensk spellicens!

Nya spelbolag med svensk licens? Hitta bästa betting sidor med svensk licens!

Spelbolag med svensk licens? Spelbolag utan svensk licens? Vad är det som gäller under 2022? Vilka spelbolag och odds sidor har svensk spellicens? Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden helt och hållet. Införandet av krav på svensk spellicens för spelbolag och slopande av det svenska spelmonopolet innebär en stor skillnad gentemot hur det tidigare fungerat.

Spelregleringen innebär även större förändringar när det kommer till oddsbonusar och bonuserbjudanden. Här går vi igenom matnyttig information om den svenska spelregleringen.

Nya spelbolag med svensk spellicens

Rank Casino Bonus Rating Visit
1 100 % upp till 1 000 krT & C Apply Visit
2 500 % upp till 500 kr Visit
3 Upp till 2 000 kr free bet Visit
4 100 % upp till 1 000 kr Visit
5 100 % upp till 500 kr Visit
6 400 % upp till 400 kr Visit
7 100 % boost upp till 5000 kr Visit
8 Upp till 500 kr extra Visit
9 100 % upp till 2 500 kr Visit
10 Ingen bonus för tillfället Visit

Spelbolag med svensk licens

Följderna för spelbolag med svensk spellicens sedan införandet av den nya spellicensen!

Vad är då följden av omregleringen för konsumenten, det vill säga de svenska spelarna? I vår mening är dessa endast positiva på lång sikt. Den nya lagen kommer motverkar spelmissbruk och begränsa oseriösa spelbolag och aktörer på den svenska spelmarknaden.

Samtliga vinster från den spelbolag som har svensk spellicens är självklart vara skattefria. Vidare är det olagligt att erbjuda spel mot den svenska marknaden om operatören inte har svensk spellicens varför sådana sidor blockeras. Det är således inte lagligt att varken bedriva sådan verksamhet eller att som spelare placera spel hos densamma.

Nya oddsbonusar, spelbolag & spellicens

De odds sidor och spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden har en beviljas spellicens för att kunna erbjuda odds, betting och casino för svenska spelare.

Spelbolag med licens i Europa

Flera länder har reglerat sina marknader på liknande sätt genom åren, exempelvis grannlandet Danmark men kanske framför allt Storbritannien som är den största spelmarknaden i Europa. Ansökan och beviljandet av svensk spellicens görs av den Svenska spelmyndigheten Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen.

Spelbolag som inte beviljas licens har inte möjlighet att erbjuda spel till svenskar. För spelbolag som har en beviljas spellicens tar staten ut en skattesats på 18 procent av spelöverskottet.

Storbritannien har lägre spelskatt än Sverige

Som en jämförelse har Storbritannien en spelskatt på 15 procent och Danmark en procentsats om 20 procent. Det från lagstiftaren uttalande målet efter fastställandet av denna procentsats är att man ska nå en kanalisering om minst 90 procent. Med detta menas att förhoppningen är att maximalt tio procent av spelandet ska göras hos olagliga aktörer, det vill säga spelbolag som inte har en svensk spellicens.

Endast en bonus till varje spelare

När det kommer till oddsbonusar är det av naturliga skäl endast lagligt att nyttja en odds bonus om det är ett spelbolag som innehar en svensk spellicens som innehar den. Hur vet man då om ett spelbolag innehar en svensk spellicens eller inte?

För det första finns det inga någon form av blockering när du surfar in på sidan. Vill du vara extra säker kan du med fördel eftersöka informationen hos det aktuella spelbolaget. I footern längst ned på spelbolagens hemsidor finns i princip alltid information om vilken spellicens det aktuella spelbolaget innehar.

Det får inte spelbolag med svensk licens göra nu!

För den intresserade kan det vara värt att läsa den Nya Spellagen  (2018:1138) samt den nya spelförordningen (SFS 2018:1475) där det mesta om lagstiftarens intentioner med omregleringen finns. Nedan går vi igenom några av de enligt vår mening mest intressanta och viktiga områdena och lagens syfte i korthet.

Marknadsföring & bonuserbjudanden

Striktare krav gäller än tidigare när det kommer till måttfullhet i marknadsföring. Tidigare var det exempelvis möjligt att ha återkommande bonuserbjudanden för befintliga kunder.

Efter regleringen är det för spelbolagen endast möjligt att erbjuda en oddsbonus i samband med att spelaren registrerar sig för första gången, en så kallad välkomstbonus. Syftet är troligtvis att minska risken för spelberoende. Omfattningen av återkommande oddsbonusar kommer således minska.

En nyhet är även att en spelare måste ha 60 dagar på sig att uppfylla exempelvis omsättningskrav från en odds bonus, något som är mer positivt jämfört med idag då många spelbolag har 30 dagar. Det är inte heller tillåtet att rikta marknadsföring mot spelare som på egen begäran stängt av sig själva från spel.

Registrering av spelare & spelkonto

Spellagen ställer krav på att en operatör måste fastställa en spelares identitet innan denne kan börja spela hos det aktuella spelbolaget. Ett spelkonto behöver öppnas för varje spelare där det ska vara möjligt att följa samtliga ekonomiska transaktioner, exempelvis insättningar och uttag, och denna information måste tillhandahållas till spelaren från licenstagarens sida. Det ställs även tydligare krav på hur personuppgifter ska behandlas än tidigare.

Spelansvar och omsorgsplikt

Ett av de viktigaste syftena med omregleringen är att säkerställa att spelbolagen uppfyller vissa krav när det kommer till ansvarsfullt spelande. Spelbolagen ska skydda konsumenterna (spelarna) från överdrivet spelande som skulle kunna föranleda att spelare hamnar i spelmissbruk. Operatörerna behöver följa och analysera spelares spelmönster i syfte att identifiera eventuella riskpersoner. Samtidigt finns det ett krav på att spelare måste ha möjlighet till att stänga av sig själva från spel, antingen tillfälligt eller permanent. Information om dessa spelare tillhandahålls till spelmyndigheten som för ett register över samtliga sådana spelare. Som vi redan redogjort för i en punkt ovan är det inte heller tillåtet att tillhandahålls bonuserbjudanden till spelare efter det att denne registrerat sig för första gången.

Spelskatt

Som nämnt ovan införs en spelskatt på 18 procent som kommer utgå på operatörernas spelöverskott.

Tekniska krav

För de som innehar svensk spellicens ställer myndigheten krav på exempelvis spelsystem och affärssystem i syfte att säkerställa en hög säkerhet i spelandet.

Spelmyndighetens tillsyn och övervakare

Den svenska spelmyndigheten övervakar operatörerna i syfte att säkerställa att dessa efterlever de krav som spellagstiftningen gör gällande. Exempelvis har de möjlighet att förordna särskilda kontrollanter i syfte att utföra vissa uppgifter inom tillsynsuppdraget. Om en licenstagare inte uppfyller de krav och riktlinjer som finns kan spelmyndigheten kräva ändring på det felaktiga området, besluta om förbud, vidta rättelser eller anmärkning. Om en överträdelse är allvarlig kan spellicensen dras in. Som konsument och spelare finns det möjlighet att anmäla överträdelser.

Det övergripandet syftet med den nya spellagen

Ett övergripande syfte med hela lagstiftningen är att staten ska ha kontroll över spelmarknaden och att denna ska vara lämplig ur ett allmänt hänseende, bedrivas på ett säkert sätt samtidigt som den är under offentlig kontroll.

Enligt spelmyndigheten innebär detta, vilket direkt eller indirekt framgår av punkterna ovan, att ett högt konsumentskydd ska finnas, att det ska finnas en hög säkerhet i spelandet, att begränsa negativa konsekvenser från spelande och att spel inte ska användas för att stödja eller bedriva kriminell verksamhet.

Dyrt att ansöka och bibehålla spellicens

Värt att notera är också att det kostar hundratusentals kronor att lämna in en ansökan om spellicens. Även om detta inte är stora pengar för de största operatörerna i sammanhanget kan det utgöra en välbehövlig spärr gentemot oseriösa aktörer som annars skulle kunna tänkas försöka sig in på marknaden.

Tidigare var det relativt enkelt för ett spelbolag som hade en europeisk spellicens att erbjuda oddsbonusar till svenska spelare. Om ett spelbolag nu vill göra detta krävs det alltså att relativt omfattande ansökningsprocess där man slutligen behöver beviljas ett godkännande från spelmyndigheten.

Nya oddsbonusar efter införandet av svensk licens

Efter införandet av svensk spellicens minskar omfattningen av nya oddsbonusar i jämförelse med hur det tidigare var. Detta av den enkla anledning att det ställs krav på att spelbolagen behöver ha en licens för att verka på den svenska marknaden.

Spelbolag har möjlighet att erbjuda nya oddsbonusar för spelare som inte tidigare är registrerade hos spelbolaget. När man väl erbjudit en spelare en oddsbonus för första gången är det dock inte möjligt att göra det igen. Detta är en relativt stor skillnad mot hur det tidigare var när det kommer till oddsbonusar.

Antalet spelbolag med svensk licens har exploderat sedan slopandet av spelmonopolet

Till och med slutet av 2018 var det möjligt för spelbolag att erbjuda odds, betting och casino gentemot svenska spelare trots att Svenska Spel hade monopol på exempelvis vadslagning. Hur kunde detta vara möjligt? Inom ramen för rådande EU-lagstiftning var det nämligen möjligt att erbjuda spel gentemot andra europeiska länder, vars spelmarknader inte var reglerade, om du hade en spellicens i ett annat EU-land. Detta gjorde att de flesta spelbolag hade en spellicens på Malta, där aktuella skattesatser var låga, och använde sedan denna licens för att erbjuda spel på den svenska marknaden.

Hanteringen var ifrågasatt under många år. Kritik framför bland annat kopplat till att de utländska spelbolagen inte hade en tillräcklig omsorgsplikt för spelarna. Det fanns knappa restriktioner kopplat till marknadsföring och spelbolagen kunde erbjuda många olika sorters bonuskampanjer, även efter att en spelare registrerat sig. Från statligt håll gick man även miste om skatteintäkter, både när det kommer till avsaknaden av spelskatter men även statlig inkomstskatt eftersom de flesta spelbolagen var registrerade i länder med lägre skattesatser.

Vad kostar det spelbolag att ansöka om svensk spellicens?

Spelmyndigheten tar ut en avgift för spelbolag som lämnar in en ansökan om att erhålla spellicens. Hur mycket avgiften uppgår till beror på vilken sorts licens spelbolaget i fråga ansöker om. För exempelvis en licens för kommersiellt onlinespel är avgiften 400 000 kr. En licens för vadhållning har motsvarande avgift. Om ett spelbolag vill ansöka om både kommersiellt onlinespel och vadhållning behöver således 800 000 kr i detta fall erläggas för att spelmyndigheten ska handlägga ansökan.

Utöver ovanstående finns det ett flertal andra licenser att söka, exempelvis för bingo, poolspel på hästar samt poker och andra kortspel. Alla avgifter och ansökningsblanketter finns tillgängliga på myndighetens hemsida.

Spelbolag med svensk licens i Sverige: hur många spellicenser har utfärdas hittills?

Det finns ingen begränsning i hur många spellicenser som kommer utfärdas av spelmyndigheten (förutom värdeautomater). Det innebär att samtliga spelbolag som uppfyller kraven vid ansökan kommer beviljas en spellicens.