Så hög blir spelskatten för spelbolagen

Enligt det förslag som ligger på bordet för en svensk reglering av marknaden för betting och casino så kommer spelskatten uppgå till 18 %. Detta är en skatt som spelbolagen kommer behöva betala till staten i utbyte mot att de får en licens för att kunna verka gentemot svenska spelare. En sådan licens kommer vara ett krav för att spelbolag ska få erbjuda spel till svenskar och lagstiftaren räknar med att 90 % av spelandet kommer ske via aktörer med licens.

Hur står sig då skattesatsen i förhållande till andra länder som har reglerade marknader? I storbritannien som är euopas största spelmarknad är skatten 15 %. I vårt grannland Danmark uppgår skatten till 20 %. I jämförelse med dessa länder ligger således skattenivån i förhållandevis nivå.

Om man istället ser till exempelvis Frankrike så har de valt en betydligt högre skattesats om ca 45 %. Detta har lett till en låg kanalisering, vilket betyder att det är förhållandevis få spelare i Frankrike som spelar via de licensierade aktörerna. Då Sverige har som riktmärke att ha minst 90 % i kanalisering var det därför väntat att Sverige kommer få en betydligt lägre skatt.

Hur påverkas du som spelare?

Spelskatten kommer inte ha någon direkt påverkan på dig som spelare. Spelskatten kommer påföras spelbolagen och du som spelare behöver inte göra något aktivt själv. Spelvinster kommer fortsatt vara skattefria så länge du spelar från de spelbolag som har beviljats en licens.

Tanken är att det ska vara lätt att som spelare veta om vilka bettingbolag som har licens. Ett förslag är att det ska dyka upp varningsrutor när man försöker surfa in på något av de spelbolag som ej har licens så man enkelt ska veta att så är fallet.

Här på oddsbonus24 välkomnar vi en spelreglering i Sverige. Förhoppningsvis kommer detta leda till en sundare marknad och vi lär slippa flera oseriösa aktörer på marknaden.