Problem med spelbolag, uttag, tips m.m.

Har det någon gång hänt dig att du hamnat i konflikt med ett spelbolag av någon anledning? Du är inte ensam. Att oenigheter mellan spelare och spelbolag uppstår är faktiskt inte jätteovanligt. I de flesta av fall löses detta genom att kommunicera direkt med spelbolaget. Men vad gör man annars, om man känner sig felaktigt behandlad? Vi går igenom lite tips på hur du kan gå till väga om du får problem med ett spelbolag och inte känner att du kommer längre via vanlig kontakt med supporten.

När man registerar sig hos ett spelbolag väljer man också att godkänna deras allmänna villkor samt eventuella bonusvillkor. Och ofta är det mot dessa spelbolagen lutar sig när det uppstår eventuella konflikter. Tyvärr är det ofta så att spelare inte är helt införstådda i vilka villkor man godkänt och i sådana fall är det ofta spelbolagen som har rätt i en konflikt. Det finns dock undantag. Kanske är du av uppfattningen att du har helt rätt efter genomläsning av villkor etcetera? Då finns det ytterligare steg att eskalera en konflikt.

Ta hjälp av en tredje part

Ett mycket bra steg om du känner att du kört fast är att lägga upp ett klagomål på exempelvis AskGamblers. Detta är en sida där i princip samtliga seriösa spelbolag har representanter registrerade som svarar på eventuella klagomål. Om de inte svarar eller konflikten kan lösas kommer klagomålet kvarstå som ohanterat på AskGamblers sida vilket innebär dålig goodwill för spelbolaget. Och seriösa spelbolag vill självklart inte det.

Ett annat sätt är att direkt vända sig gentemot det lands myndighet som utfärdat spelbolagets spellicens. Idag är det ofta MGA i Malta som man då kan vända sig till. Framöver, från och med 2019, kommer det istället vara den svenska spelmyndigheten man kan vända sig till. Förhoppningsvis kommer omregleringen av spelmarknaden göra det allt lättare för spelarna att få rätt i eventuella konflikter.