Den svenska spelregleringen

Just nu ligger ett förslag på bordet om att reglera den svenska spelmarknaden. Vad kommer det innebära? Vi går igenom några av de följder en reglering kommer leda till.

Förslaget om en regler kommer innebära att Svenska Spel inte längre kommer ha spelmonopol på den svenska marknaden. Istället kommer alla spelsidor behöva ansöka om en licens om att få bedriva spelverksamhet inom Sverige från en statlig myndighet.

Tanken med en reglering är att komma bort ifrån den situation som råder just nu där många utländska spelbolag skaffar licens i ett annat EU-land och erbjuder spel mot svenskar. Förutom att staten då förlorar kontrollen över spelandet går man även miste om skatteintäkter. Om en reglering går igenom kommer nämligen alla spelbolag som beviljas licens få erlägga en skatt på 18 % av spelöverskottet till staten.

Staten räknar med att ca 90 % av allt spel sedan kommer ske genom företag som beviljats en spellicens.

Vad händer med Svenska Spel?

Vad som händer med Svenska Spel är oklart. Antingen kan det statliga bolaget säljas ut till privata aktörer likt många övriga statliga bolag gjorts i samband med privatiseringar. Ett annat alternativ är att staten fortsätter vara ägare till bolaget men då blir det alltså under helt andra förutsättningar där man kommer ha stor konkurrens av alla andra spelbolag.

När kommer regleringen ske?

Inget datum är spikat och som många andra större beslut kan det dra ut på tiden. En stor skillnad mot många andra beslut av denna karaktär är att det förefaller finnas en parlamentarisk majoritet för en reglering av marknaden, varför det mest troligt endast är en fråga om när och inte om spelmarknaden regleras. Många tror att detta kommer ske vid årsskiftet 2018 /2019, men inget är spikat och det kan ta längre tid än så också.

Vi går hur som helst en spännande tid till mötes och det ska bli intressant att se hur marknaden utvecklas i och med en reglering.