Bästa spelleverantör av odds & betting

Vilka är de bästa spelleverantörerna för odds & betting? Inom casino är det vanligt att spelare letar efter spelbolag som erbjuder spel från specifika leverantörer. Det bästa exemplen på detta är leverantörerna NetEnt och Yggdrasil som utvecklat och tillhandahåller spel för slots och casino. Men hur ser det ut inom bettingscenen?

Till skillnad från casino är det mest vanligt att spelbolagen utvecklar sina egna spelplattformar. Det finns givetvis vissa fördelar med detta, exempelvis att man inte löpande behöver betala några avgifter till spelleverantörerna. Nackdelen är dock att det ställs allt högre krav på spelbolagen när det kommer till utveckling. För att hänga med i utvecklingen när det kommer till live betting, spelande via mobil och appar, funktioner som cash back och förhöjda odds krävs det att man lägger ned stora resurser.

Detta arbete kostar givetvis mycket pengar. Med anledning av detta har vissa spelbolag sett fördelen med att istället låta en extern aktör utveckla en plattform som de sedermera hyr. Upplägget är då istället att spelbolaget ifråga som leasar får betala en viss procentuell avgift till företaget de hyr plattformen av baserat på bruttovinsterna i spelboken.

Ett hinder gentemot att fler företag ska övergå till en externt utvecklad plattform är att man som nämnt ovan lagt ned stora pengar på att utveckla sin egna. Att överge sin nuvarande plattform är därmed ett stort beslut då värdet på den egenutvecklade plattformen då minskar drastiskt i värde, eller försvinner helt.

Spelplattform från Kambi

Det företag som är kändast av spelleverantörer av produkter inom odds och betting idag är Kambi. Detta företag avknoppades för några år sedan från Unibet och var alltså tidigare en del av just Unibet. Efter avknoppningen har Unibet dock fortfarande kvar plattformen från Kambi. Unibet är också deras största kund men de senaste åren har man lyckats få ett antal spelbolag i sin kundstock.

Exempel på företag som använder sig av Kambis spelplattform förutom Unibet är LeoVegas, Mr Green och 888sport. I övrigt finns det flera andra utländska aktörer som inte är lika kända för oss som svenskar som använder sig av spelplattformen.

På sikt tror vi att antalet spelbolag som väljer en lösning likt Kambis kommer öka. Detta gäller inte minst nya spelbolag som vid uppstart inte har någon egenutvecklad plattform. I många fall är det då en midre finansiell risk att använda sig av en extern plattform än att skapa sig en egen från grunden.