Är spelvinster från betting skattefria?

Vinster från betting är enligt rådande lagstiftning och Skatteverket att likställa som lotteri. Sådana vinster är helt skattefria under förutsättning att spelet anordnas i Sverige eller annat EU/EES-land. Detta betyder att spelbolag som har sin s.k. licens i antingen Sverige (endast svenska spel i dagsläget till följd av rådande monopollagstiftning) eller ett EU/EES-land är skattefria. I princip alla spelbolag som vänder sig till svenska spelare har en licens i ett sådant land varför dessa vinster är undantagna från skatteplikt. För vinster från spelbolag som har sin licens och opererar utanför EU/EES, exempelvis spelbolag i USA, ska dessa beskattas som inkomst av kapital.

Ovantående gäller vinster från såväl betting, poker som casino.

Läs mer på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/internet/spel.4.65fc817e1077c25b8328000675.html